Thứ Tư, 24 tháng 3, 2010

Tổng quan các Module chính của OpenERP

 • Hệ thống Module đa dạng linh hoạt là sức mạnh của OpenERP
 • Hiện có hơn 500 Module đã được phát triển
 • Thống kê có khoảng 20 Module mới được tạo ra mỗi tháng
 • Cập nhật, kiểm tra, sửa lỗi và công bố phiên bản ổn định với nhiều tính năng mới hàng tháng

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Open ERP cung cấp một module kế toán đầy đủ tích hợp bao gồm kế toán tài chính, kế toán quản trị, quản lý thuế, quản lý ngân sách, quản lý tài sản, phải thu/phải trả, tiền mặt, tiền gửi, lương thưởng, séc … Open ERP có hơn 50 phân hệ bổ sung cho các tính năng kế toán như: chuyển tiền bằng ngân hàng điện tử, quản lý tài sản, hoá đơn tự động, chỉ số tài chính, …
Đặc điểm nổi bật:
 • Tích hợp hoàn toàn với module kế toán quản trị và kế toán chi phí.
 • Hỗ trợ đa công ty, đa tiền tệ, đa chiều phân tích quản trị
 • Tổng hợp, cân đối hệ thống tài khoản tức thì theo thời gian thực
 • Thiết kế tiện lợi giúp xử lý nhanh các bút toán và hóa đơn
 • Tuân thủ nghiêm ngoặc chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế
 • Tích hợp hoàn toàn với các phân hệ mua hàng, bán hàng, kho, nhân sự, sản xuất, …
 • Báo cáo tài chính doanh nghiệp đầy đủ và đa dạng báo cáo theo yêu cầu
Lợi ích:
 • Không cần phải nhập liệu 2 lần, tất cả thông tin được tổng hợp và xử lý tự động
 • Các quyết định về kế toán tài chính sẽ tác động lên toàn hệ thống
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Module Kế toán quản trị là cốt lõi của tất cả các phân hệ quản lý trong Open ERP. Nó được tích hợp hoàn toàn với tất cả các phân hệ có hoạt động liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến chi phí hoặc doanh thu của doanh nghiệp. Ví dụ, đối với các công ty dịch vụ, chức năng kế toán quản trị được dùng như là một phần quản lý tài chính của quản lý dự án.

Với các công cụ được tích hợp, OpenERP cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các hoạt động của doanh nghiệp 1 cách tự động.
Đặc điểm nổi bật:
 • Có thể quản trị đồng thời một hoặc nhiều kế hoạch khác nhau.
 • Hiện có hơn 40 + module được tích hợp với các phương thức quản lý tốt nhất.
 • Tự động gần như tất cả các giao dịch giúp đơn giản hóa thao tác xử lý ….
Lợi ích:
Tích hợp hoàn toàn với tất cả các phân hệ của OpenERP, như:
 • Thời gian biểu và nội dung công việc được phân tích vào chi phí dự án.
 • Bán hàng, mua hàng và hóa đơn cũng được xem là chi phí và được ghi vào các tài khoản quản trị khác nhau.
 • Quản lý các ngày nghỉ, theo dõi các chi phí khác ….
QUẢN LÝ KHO
Module này cung cấp chức năng để quản lý nhiều kho hàng,với nhiều địa điểm và nhiều cấu trúc hàng hóa khác nhau. Đối với mỗi nhà kho, mỗi thay đổi đầu vào, đầu ra và thông tin lưu trữ đều có thể được xác định.
Đặc điểm nổi bật:
 • Hỗ trợ 12 dạng barcode khác nhau
 • Dễ dàng tạo ra các kho hàng với nhiều địa điểm và đặc tính khác nhau.
 • Mạnh mẽ và linh hoạt trong kiểm soát hàng tồn kho nhờ có phương thức quản lý kép
(lịch sử lưu chuyển hàng hóa, lập kế hoạch, và định giá tồn kho, mạnh mẽ đối với nhiều tồn kho khác nhau. Sắp xếp lại các quy tắc tự động, nhanh chóng phát hiện những sai soát thông qua hệ thống kép, truy tìm nguồn gốc, ...)
 • Tích hợp Quản lý giao nhận hàng hóa, Quản lý chất lượng
Lợi ích:
 • Theo dõi chặc chẽ và chính xác nhập, xuất và tồn kho theo thời gian thực
 • Cảnh báo tự động theo các quy tắc định trước
QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Module quản lý sản xuất của OpenERP cung cấp đầy đủ các mô hình quản lý tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất hiện đại như: quản lý đa cấp định mức nguyên vật liệu (BoM) và đa công đoạn sản xuất (Routing), tích hợp các mô hình  quản lý tiên tiến JIT, phantom BoM, hỗ trợ sẵn nhiều phương thức quản lý chi phí khác nhau, tích hợp dự báo bán hàng, … Nó hỗ trợ nhiều quy tắc cho phép sản xuất tự động hoặc tự đề xuất mua nguyên vật liệu như: MTS/MTO, Master Production Schedule (MPS), Tồn kho tối thiểu.
Tính năng lập biểu sẽ tính toán và lên kế hoạch tốt nhất theo các yêu cầu khác nhau về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng hoặc điều kiện hoạt động của phân xưởng. Nhân viên quản lý sản xuất có thể sử dụng biểu đồ Gantt để sắp xếp tổ chức các nguồn tài nguyên khác nhau phục vụ sản xuất.
Đặc điểm nổi bật:
 • Hệ thống “ghi sổ kép” giúp theo dõi kho vô cùng hiệu quả.
 • Hỗ trợ đầy đủ các chuẩn mực, phương thức quản lý tốt nhất.
 • Kiểm soát chi phí và lợi nhuận biên trên mỗi đơn hàng, dự án, dòng sản phẩm, đối tác.
Lợi ích:
 • Tích hợp thời gian biểu trên mỗi sản phẩm, dịch vụ, hợp đồng
 • Tích hợp kế toán cho hoạch toán tự động
 • Tích hợp Quản trị nhân sự để tối ưu sản xuất theo tình hình nhân công thực tại
QUẢN LÝ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ VÀ BẢNG GIÁ
Open ERP quản lý hàng hóa/dịch vụ và bảng giá rất mạnh mẽ và dễ dùng. Chúng cho phép bạn quản lý danh mục hàng hóa & dịch vụ theo tên, mã, series, barcode, loại… Và cho phép quản lý các bảng giá linh hoạt, hiệu quả theo chương trình khuyến mãi, thành viên/khách hàng đặc biệt, phân khúc khách hàng, … Bạn có thể đặt các mức giá cố định hoặc các quy tắc tính giá tự động theo chi phí, ngày, tiền tệ, các chủng loại sản phẩm, …
Đặc điểm nổi bật:
 • Hệ thống các quy tắc mạnh mẽ cho phép quản lý và tính toán giá thành hoàn toàn tự động
 • Quản lý các hợp đồng dài hạn, ngắn hạn với các điều khoản kèm theo
Lợi ích:
 • Tích hợp với module kho, quản lý bán hàng, điểm bán hàng POS
 • Quản lý các chiến dịch giảm giá, khuyết mãi, khách hàng thành viên ….
 • Kiểm soát giá mua và bán hàng chặc chẽ.
QUẢN LÝ MUA HÀNG
Quản lý Mua Hàng cho phép theo dõi các bảng báo giá của nhà cung cấp và sử dụng để tạo các đơn hàng mua. Open ERP có một số phương thức quản lý hoá đơn và theo dõi việc nhận hàng theo đơn mua hàng.

Bạn có thể quản lý việc giao nhận từng phần trong Open ERP, cho phép theo dõi các hàng hóa mà vẫn còn được giao vào đơn đặt hàng của bạn, và bạn có thể tạo nhắc nhở tự động.

Open ERP cho phép bổ sung quy tắc để hệ thống tự tạo ra các yêu cầu mua hàng, hoặc cấu hình để chạy một quy trình tinh gọn hoàn toàn theo nhu cầu cung ứng.
Đặc điểm nổi bật:
 • Quản lý các bảng giá nhà cung cấp để theo dõi thông tin thầu
 • Tích hợp với các phương thức quản lý tiên tiến: MTS, MTO, JIT, MPS
 • Kiểm soát hóa đơn, quá trình giao nhận hàng hóa và cung cấp dịch vụ
Lợi ích:
 • Tự động tạo các yêu cầu mua hàng theo các nhu cầu cung ứng khác nhau
 • Tích hợp hoàn toàn với kế toán, kho, quản lý sản xuất, quản lý dự án
QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Phân hệ bán hàng cho phép bạn quản lý và phân loại đơn đặt hàng của bạn thành một hệ thống có cấu trúc với các trạng thái xử lý - phê duyệt khác nhau. Nó cung cấp khả năng tạo các đơn đặt hàng mới và theo dõi các đơn đặt hàng hiện tại theo các trạng thái khác nhau. Việc xác nhận đơn đặt hàng sẽ kích hoạt tiến trình bán hàng từ nghiệp vụ kho, kế toán, cho đến giao nhận,... theo quy trình chuẩn được thiết lập sẵn.
Đặc điểm nổi bật:
 • Cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho nhân viên bán hàng giúp làm báo giá nhanh chóng, chính xác.
 • Hỗ trợ bán hàng có chiết khấu, khuyến mãi, chính sách giá linh hoạt ...
 • Hoàn thiện việc theo dõi, kiểm soát việc bán hàng, đặt hàng, giao hàng và xuất hóa đơn
 • Truy tìm nguồn gốc của tất cả các hoạt động của khách hàng
Lợi ích:
 • Tích hợp với module quản lý các điểm bán hàng POS
 • Tạo các bút toán (tài chính và quản trị) hoàn toàn tự động
 • Tích hợp với quản lý hợp đồng, dự án, và kế hoạch sản xuất kinh doanh MPS
 • Tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử khác nhau giúp quản lý bán hàng trực tuyến hiệu quả.
CRM&SRM: QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
Module CRM&SRM cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý thông minh và xuyên suốt chu trình quan hệ khách hàng từ tổ chức lực lượng bán hàng (quản lý lịch hẹn, thông tin giao dịch...) đến chăm sóc khách hàng sau bán hàng (quản lý các yêu cầu, các phàn nàn từ khách hàng, quản lý trung tâm hỗ trợ khách hàng...) giúp dịch vụ khách hàng tốt hơn và tăng doanh thu từ các kênh bán hàng.

Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng của Open ERP có thể giúp một nhóm/một nhân viên bán hàng quản lý hiệu quả và thông minh các đầu mối, cơ hội, nhiệm vụ, các vấn đề phát sinh, các yêu cầu, và các sai sót trong các chiến dịch …
Đặc điểm nổi bật:
 • Gửi nhận thư tự động
 • Một hệ thống toàn diện và tùy biến hoàn toàn
 • Wizard giúp thiết lập và cấu hình theo yêu cầu
Lợi ích:
 • Tích hợp với lịch biểu của doanh nghiệp
 • Tích hợp với bán hàng, mua hàng và dịch vụ sau bán hàng
 • Quy trình chăm sóc khách hàng được quản lý thông qua các workflow
QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Open ERP cung cấp hơn 20 Module liên quan đến quản lý nguồn nhân lực như quản lý thông tin cá nhân, kỹ năng & kinh nghiệm, chi phí công việc, nghỉ lễ nghỉ phép, có mặt vắng mặt, chấm công và tính lương …
Module Chi phí cho phép bạn quản lý chi phí hàng ngày của công ty bạn, giúp bạn theo dõi thông tin chi phí từng nhân viên và cho phép cho bạn xác nhận các chi phí theo từng kỳ hoặc từ chối chúng. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ tự tạo biên nhận cho nhân viên.

Nhân viên có thể “ghi” lại các chi phí của riêng mình và sẽ tự chuyển vào hệ thống kế toán sau khi được xác nhận của cấp quản lý.

Module Holidays giúp kiểm soát và lập kế hoạch ngày nghỉ tổng thể cho công ty hoặc cho phòng ban bộ phận. Nó cho phép nhân viên yêu cầu nghỉ phép. Sau đó, các nhà quản lý có thể theo dõi - xác nhận các yêu cầu này.

Module Attendances cho phép bạn quản lý sự “có mặt” của nhân viên vào dự án, lập thời gian biểu cho công ty và thể hiện thời gian tham gia vào dự án. Nó cho phép bạn theo dõi lịch làm việc của nhân viên và xác nhận timesheets của họ. Mục tiêu chính của module này là giúp theo dõi thời gian làm việc của các dự án hiện tại cùng các chi phí liên quan.
Lợi ích:
 • Tùy chỉnh quy trình xác nhận
 • Kết nối tự động với máy chấm công
 • Tích hợp hệ thống tính lương tự động
 • Tích hợp với module kế toán tài chính và kế toán quản trị giúp kiểm soát chi phí
TÍCH HỢP VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Open ERP cung cấp các Module để đồng bộ hóa tự động với tất cả các hệ thống Thương mại Điện tử mã nguồn mở như: osCommerce, eZpublish, Magento, Joomla. Nó cho phép bạn sắp xếp và tự động hoá quy trình bán hàng, từ việc đặt hàng trực tuyến, tính giá và làm biên nhận.
Để được tích hợp hoàn toàn với các tính năng mạnh mẽ từ Open ERP (quản lý bảng giá, thuế, tồn kho, ….), bạn cũng có thể sử dụng hệ thống Thương mại Điện tử của chúng tôi để tích hợp vào website hiện có của bạn và Open ERP sẽ kích hoạt nó như là một nền tảng Thương mại Điện tử với đầy đủ tính năng.
Đặc điểm nổi bật:
 • Cổng truy cập cho khách hàng để quản lý tài khoản và đơn đặt hàng của họ,
 • Tích hợp với hầu hết nền tảng Thương mại Điện tử phổ biến hiện nay
Lợi ích:
 • Tinh giản quá trình bán hàng của bạn, từ website đến phân phối
 • Hiệu quả cho việc theo dõi tồn kho dự kiến và tính giá ưu đãi cho khách hàng thành viên
THÔNG TIN, TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tìm hiểu thêm về OpenERP:

Tài liệu hướng dẫn:
Khiển khai OpenERP cho công ty bạn:
 • Đến với www.gscom.vn để được nhận dịch vụ tốt nhất

KIẾN TRÚC VÀ GIAO DIỆN OPENERP

OpenERP hoạt động theo mô hình Client/Server:

 • Toàn bộ ứng dụng: Application Server, Web Client, Mobile Client, Addons Modules, SQL Database sẽ được cài đặt trên máy chủ.
 • Các máy khách sẽ kết nối với máy chủ qua mạng Lan hoặc Internet thông qua ứng dụng nền desktop - OpenERP Client, hoặc qua trình duyệt Web (công nghệ Ajax và hỗ trợ tất cả các trình duyệt hiện tại như Internet Exploer, Firefox, Google Chrome).
Ngôn ngữ, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và báo cáo của OpenERP
 • Python - ngôn ngữ giúp việc lập trình trở nên nhanh chóng nhất - được Google, Nasa, Yahoo chọn sử dụng trong việc phát triển ứng dụng
 • PostgreSQL - hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở mạnh nhất hiện nay.
 • Report Lab - giải pháp thiết kế báo cáo mã nguồn mở hàng đầu
 • TurboGears - nền tảng hỗ trợ việc phát triển nhanh ứng dụng trên nền web bằng Python tốt nhất.

Giấy phép

Bản quyền OpenERP được cấp theo giấy phép phần mềm công cộng. Người dùng được phép sử dụng, được phép sửa đổi và trao tặng cho người khác. Tham khảo thêm tại www.gscom.vn

GIAO DIỆN WEB CỦA OPENERP

GIAO DIỆN GTK CỦA OPENERP

DASHBOARDS: HỆ THỐNG BÁO BIỂU TRỰC QUAN SINH ĐỘNG

GIAO DIỆN TÌM KIẾM THÂN THIỆN & DỄ DÙNG

TÍCH HỢP CHỨC NĂNG HIỂN THỊ DẠNG LỊCH

TÍCH HỢP CHỨC NĂNG HIỂN THỊ TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC

BIỂU MẪU VÀ BÁO CÁO ĐỊNH DẠNG PDF, HỖ TRỢ FONT UNICODE

TÍCH HỢP BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ, ĐA TIỀN TỆ

CHO PHÉP TÙY CHỈNH QUY TRÌNH XỬ LÝ

và nhiều tính năng khác

GS Open ERP: Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp Việt Nam

Bạn có từng mơ ước về một công ty hoàn hảo!
 • Nơi mà bạn không phải nhập đi nhập lại cùng một thông tin
 • Nơi mà thông tin giữa các bộ phận được chia sẻ một cách dễ dàng và thuận tiện
 • Nơi mà những công việc thường nhật được hoạch định và xử lý một cách tự động
 • Nơi mà các báo cáo thống kê luôn sẵn sàng khi bạn cần
 • Và bạn có thể làm việc bất kỳ đâu mà không nhất thiết phải có mặc ở công ty
Đó là tiêu chí ban đầu của việc xây dựng và phát triển phần mềm OpenERP. Và hiện tại, OpenERP đã thực sự đạt được những mục tiêu đó.

OpenERP là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí được xây dựng bởi Tiny SPRL với sự đóng góp và phát triển của cộng đồng mã nguồn mở trên toàn thế giới. Với hơn 500 modules, hỗ trợ 45 ngôn ngữ, và được cài đặt hơn 1000 lần mỗi ngày, OpenERP hiện là phần mềm quản lý sử dụng mã nguồn mở được ngưỡng mộ nhất trên toàn thế giới.

Open ERP
được thiết kế đặc biệt để giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tiết kiệm chi phí. Dưới đây là các Modules chính của OpenERP version 5.0:

Enterprise
 • Bán hàng
 • Mua hàng
 • Dịch vụ
 • Hóa đơn
 • Điểm bán hàng POS...
Logistics
 • Tồn kho
 • Giao nhận
 • Sản xuất
 • Bảo hành và bảo trì
 • Sản phẩm & bảng giá ...
Accounting & Finance
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán quản trị
 • Ngân sách
 • Phải thu/phải trả
 • Tài sản cố định ...
Human Resources
 • Kinh ngiệm & kỹ năng
 • Ngày lễ
 • Nghỉ phép
 • Làm ngoài giờ
 • Bảo hiểm ...
CRM & SRM
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Quản lý email
 • Cổng thông tin khách hàng
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý cuộc gọi ...
Project
 • Quản lý tiến độ dự án
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý bảng biểu công việc
 • Quản lý tài liệu chứng từ
 • Quản lý tổ chức sự kiện ...
Specific Solutions
 • Quản lý trung tâm đào tạo
 • Quản lý nhà sách
 • Quản lý nhà hàng/khách sạn
 • Quản lý bệnh viện
 • Quản lý cửa hàng thời trang
Miscelleanous Tools
 • Quản lý hệ thống IT
 • Quản lý ý tưởng
 • Quản lý lỗi lập trình
 • Quản lý cơm trưa
 • Tích hợp thương mại điện tử
Business Intelligence
 • Olap Database
 • Data Browser
 • Cube Designer